Stryk på Sørlandet vår 2019

OBS: utsatt påmeldingsfrist: 24. februar!

Våren 2019 blir spesiell for Stryk på Sørlandet: Først samles vi 9. og 10. mars til strykeseminar på Skarpengland skole i Vennesla (Øvrebø).

Lørdag 23. mars, skal vi ha konsert i Sørlandets storstue, konsertsalen i Kilden. Her vil vi blant annet få med oss musikere fra Kristiansand symfoniorkester, og vi håper på å fylle i sal og scene med musikkelskere denne dagen.

For at prosjektet skal bli vellykket trenger vi at de som melder seg på seminaret 9. og 10. mars også blir med på konserten i Kilden 23. mars.

Seminar, Skarpengland skole, 9. til 10. mars

Lørdag 9. til søndag 10. mars, blir det seminar på Skarpengland skole i Vennesla. Denne helga skal vi øve inn repertoaret til konserten. Mulighet for overnatting i klasserom for de som ønsker det.

Dere finner Skarpengland skole her: Link til kart.

Delta, Gamma, Beta og Alfa (lørdagsskolen) er der lørdag og søndag. De yngste strykerne, Epsilon, har dagsseminar lørdag.

Fellesnummer i Lyngdal, mars 2015

Det er strykelærerne i kulturskolene i Agder som er lærere på seminaret.

Dette skjer i helgen:

 • Spille sammen!
 • Konserter
 • Sosiale aktiviteter og felles måltider

Seminaret avsluttes med konsert i idrettshallen rett ved skolen på Søndagen. Det er fri entre til konserten, og foresatte, slekt og venner er selvfølgelig invitert. På konserten får dere høre resultatet av helgas jobbing i de ulike orkestrene.

I helga skal vi jobbe med stoff til konserten i Kilden 23. mars, blant annet stort, spesialskrevet fellesnummer.

Vi får også i år med oss musikere fra Risør kammermusikkfest/Dextra musica.

Konsert i Kilden teater og konserthus 23. mars:

Lørdag 23. mars inntar vi Kilden fra morgenen av og har prøver og generalprøve. Konsertstart blir kl 16.00. Dere kan lese om konserten på Kilden.com her: LINK

Foto: Liv Øvland
Foto: Liv Øvland

Om Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er kulturskolene i Agders felles satsing for strykelevene i kulturskolene. Det avholdes to seminarer hvert år, et på høsten og et på våren. Hovedinnholdet på seminarene er samspill. Disse samlingene er en del av tilbudet strykeelevene får i sin kulturskole.

På seminarene er elevene delt inn i orkestre i forhold til nivå og alder. De eldste/mest viderekommende elevene spiller i Alfa-orkesteret, så kommer Beta, Gamma og Delta. De yngste spiller i Epsilon. Forberedelse til seminaret skjer på elevenes kulturskoleundervisning.

Orkestrene:

 • Delta, Gamma, Beta og Alfa (lørdagsskolestrykerne) er både lørdag og søndag.
 • Epsilon (de yngste) har dagsseminar på lørdag. Epsilon er for elever i aldersgruppen 6-10 år, og som begynte å spille i 2017 eller 2018.

Elevene avtaler med sin strykelærer hvilket orkester de skal delta på.

Vi trenger hjelp på seminaret!

For at vi skal få til et godt seminar, trenger vi hjelp fra dere foreldre til praktiske oppgaver. I påmeldingskjemaet kan dere krysse av for hvor dere kan bidra.

Påmelding:

De som melder seg på må avklare med sin instrumentallærer, hvilken gruppe de skal melde seg på.

Link til påmeldingskjema: PÅMELDINGSSKJEMA

OBS, ny påmeldingsfrist: 24. februar

Betaling: Se nedenfor

Priser, betaling og retningslinjer overnatting:

 • Epsilon: Kr 200,- pr pers inkludert lunsj og undervisning (kun lørdag). Voksne/foresatte som ønsker lunsj betaler samme pris som elevene.
 • Alfa, Beta, Gamma, Delta: kr. 600,- pr pers. Inkluderer mat, overnatting og undervisning. Voksne/foresatte som overnatter betaler kr 400,-. Ingen rabatt ved færre måltider.
 • Søskenmoderasjon: Dersom flere enn to søsken deltar, går disse gratis (søsken nr 3, 4, osv).
 • Elever på Gamma og Delta som overnatter skal være knyttet til en voksen som overnatter (trenger ikke være foresatt). En voksen kan ha ansvar for flere elever.
 • Deltagere som ikke er elev i kulturskole kan melde seg på, men betaler egenandel kr 1200,-. Epsilon Kr 400,-

Betaling for Stryk på Sørlandet skal skje samtidig med påmelding og gjøres til kontonummer: 42122587635

Betalingen merkes med “SPS + Navn på deltaker”. Dersom adresse kreves er denne: Norsk kulturskoleråd-Agder, Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

—————————-

Stryk på Sørlandet på Facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/

Nærmere informasjon ved henvendelse til koordinator, Jo Eskild: jo.eskild@kulturskoleradet.no    Telefon: 99 37 20 12

Prosjektet er støttet av:

 •  Norsk kulturskoleråd – Agder
 • Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica
 • Risør kammermusikkfest
p1020409b

Program SPS 9. – 10. mars – 2019

Program med forbehold om endringer

Gruppene/orkestrene møter slik:

Epsilon: Lørdag

Alfa, Beta, Gamma og Delta: Lørdag og søndag

Plan lørdag 9. mars: Alfa/Beta/Gamma/Delta

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering.

10.45:                   Foreldremøte (orienteringer, Sett opp arbeidsgrupper m.m.)

10.30 – 12.30     Øvelser

12.30 – 13.15     Lunch

13.15 – 14.30     Øvelse

14.30 – 14.45     Pause

14.45 – 15.30     Øvelser

15.30 – 16.00     Pause med frukt/aktiviteter

16.00:                   Alle møter på konsert med Epsilongruppa m.fl.

17.00 – 18.00     Øvelser: Alfa, Beta, Gamma og Delta

18.15                     Middag

20.00                    Huskonsert.

Sosialt samvær med ulike aktiviteter utover kvelden.

23.00                     Ro

Plan lørdag 9. mars, Epsilon. (Møter kun lørdag):

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering

10.30 – 11.30     Øvelse

12.00 – 12.45     Lunch

12.15 – 14.00     Øvelse med innlagt pause.

14.00 – 14.30     Pause med frukt.

14.30                   Øvelse

16:00                   Konsert med Epsilongruppa m.fl.

Hjemreise for Epsilon.

Plan søndag 10. mars: Alfa/Beta/Gamma/Delta

8.30 – 9.15          Frokost og rydde rom

9.30 – 11.30       Øvelse for alle gruppene

11.30 – 12-30    Lunsj

12.30 – 14.30     Øvelser

14.30                  Forberedelse til konsert i idrettshallen

15.00                  Konsert

Hjemreise ca kl 16.30

Advertisements

Protected: Noter SPS jubileumsprosjekt vår 2019

This content is password protected. To view it please enter your password below: