• Categories

 • Archives

Stryk på Sørlandet – Seminar 28.02 – 01.03 – 2020

Helgen 28. februar – 1. mars samles vi på nytt til Stryk på Sørlandet seminar. Denne gangen skal vi være på Abel skole i Gjerstad, øst i Agder. All undervisning foregår her. Overnatting i klasserom for de som ønsker det. Abel skole finner dere rett ved E 18: Lenke til kart.

Beta og Alfa (lørdagsskolen/Talent sør) møter på fredag og er der hele helgen. Gamma og Delta deltar fra lørdag til søndag. De yngste strykerne, Epsilon, har dagsseminar lørdag.

Fellesnummer i Lyngdal, mars 2015

Det er strykelærerne i kulturskolene i Agder som er lærere på seminaret.

Dette skjer i helgen:

 • Spille sammen!
 • Konserter
 • Sosiale aktiviteter og felles måltider

Seminaret avsluttes med konsert søndag 1. mars kl 14.00. Det er fri entre til konserten, og foresatte, slekt og venner er selvfølgelig invitert. På konserten får dere høre resultatet av helgas jobbing i de ulike orkestrene.

Vi håper at det også i år vil komme profesjonell strykekvartett som er med oss lørdag og søndag. Kvartetten gis isåfall av Kammermusikkfesten i Risør/Dextra musica.

Foto: Liv Øvland
Foto: Liv Øvland

Om Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er kulturskolene i Agders felles satsing for strykelevene i kulturskolene. Det avholdes vanligvis to seminarer hvert år, et på høsten og et på våren. Hovedinnholdet på seminarene er samspill. Disse samlingene er en del av tilbudet strykeelevene får i sin kulturskole.

På seminarene er elevene delt inn i orkestre i forhold til nivå og alder. De eldste/mest viderekommende elevene spiller i Alfa-orkesteret, så kommer Beta, Gamma og Delta. De yngste spiller i Epsilon. Forberedelse til seminaret skjer på elevenes kulturskoleundervisning.

Orkestrene:

 • Beta og Alfa (lørdagsskolestrykerne/Talent sør) kommer på fredag og er til og med søndag.
 • Gamma og Delta kommer på lørdag og er til søndag.
 • Epsilon (de yngste) har dagsseminar på lørdag. Epsilon er for elever i aldersgruppen 6-10 år, og som begynte å spille i 2018 eller 2019.

Elevene avtaler med sin strykelærer hvilket orkester de skal delta på.

Vi trenger hjelp!

For at vi skal få til et godt seminar, trenger vi hjelp fra dere foreldre til praktiske oppgaver. I påmeldingskjemaet kan dere krysse av for hvor dere kan bidra.

Påmelding:

De som melder seg på må avklare med sin instrumentallærer, hvilken gruppe de skal melde seg på.

Påmelding: Lenke til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 5. februar

Priser, betaling og retningslinjer overnatting:

Elever på Gamma og Delta som overnatter skal være knyttet til en voksen som overnatter (trenger ikke være foresatt). En voksen kan ha ansvar for flere elever.

Betaling av seminaret skal skje samtidig med påmelding.

 • Betal til kontonummer: 4212 25 87635
 • Viktig: Merk betaling med “SPS + elevens navn”
 • Adresse hvis det kreves: Norsk kulturskoleråd – Agder, Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

Priser:

 • Epsilon, lørdag: kr 250,- 
 • Alfa, Beta, Gamma og Delta: kr 650,- inkl. overnatting og alle måltider
 • Foreldre/foresatte som ønsker mat (ikke overnatter): kr 150,- pr måltid.
 • Foreldre/foresatte som overnatter: kr 400,- (mat inkludert)
 • Søskenmoderasjon: Dersom flere enn to søsken deltar, går disse gratis (søsken nr 3, 4 osv)

OBS: Innbetalt egenandel refunderes ikke dersom påmeldt elev av ulike grunner ikke kan møte til seminaret.

—————————-

Stryk på Sørlandet på Facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/

Nærmere informasjon ved henvendelse til koordinator, Jo Eskild: jo.eskild@kulturskoleradet.no    Telefon: 99 37 20 12

Prosjektet er støttet av:

 •  Norsk kulturskoleråd – Agder
 • Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica
 • Risør kammermusikkfest
p1020409b

—————————————–

Program SPS 28. februar – 1. mars – 2020

Program med forbehold om endringer

Gruppene/orkestrene møter slik:

Epsilon: Lørdag

Gamma/Delta: Lørdag og søndag

Alfa og Beta: Fredag til søndag

Plan fredag 28. februar, Alfa/Beta:

17:30 – 17:45     Frammøte og registrering Alfa/Beta

18.00 – 20.00     Vi spiller

18.00:                   Foreldremøte for foreldre som skal overnatte

20.00                     Mat/sosialt samvær

23.00                     Ro

Plan lørdag 29. februar: Alfa/Beta/Gamma/Delta

08.30                  Frokost

09.30                     Øvelser, Beta og alfa

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering Alfa, Gamma og Delta.

10.45:                   Foreldremøte (orienteringer, Sett opp arbeidsgrupper m.m.)

10.30 – 12.30     Øvelser

12.30 – 13.30     Lunch

13.30 – 14.30     Øvelse

14.30 – 14.45     Pause

14.45 – 15.30     Øvelser

15.30 – 16.00     Pause med frukt/aktiviteter

16.00:                   Alle møter på konsert med Epsilongruppa m.fl.

17.00 – 18.00     Øvelser

18.15                     Middag

20.00                    Huskonsert.

Sosialt samvær med ulike aktiviteter utover kvelden.

23.00                     Ro

Plan lørdag 29. februar, Epsilon. (Møter kun lørdag):

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering

10.30 – 11.30     Øvelse

12.00 – 12.45     Lunch

12.15 – 14.00     Øvelse med innlagt pause.

14.00 – 14.30     Pause med frukt.

14.30                     Øvelse

16:00                     Konsert med Epsilongruppa m.fl.

Hjemreise for Epsilon.

Plan søndag 1. mars: Alfa/Beta/Gamma/Delta

8.30 – 9.15          Frokost og rydde rom

9.30 – 11.30       Øvelse for alle gruppene

11.30 – 12-30    Lunsj

12.30 – 13.30     Øvelser

13.30                     Forberedelse til konsert

14.00                     Konsert

Hjemreise ca kl 15.30

Protected: Noter Stryk på Sørlandet, vår 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below: