Stryk på Sørlandet seminar – 13. oktober på Søgne gamle prestegård

Søgne gamle prestegårdOBS: Ny påmeldingsfrist, 30. september

Lørdag 13. oktober 2018 er det igjen klart for Stryk på Sørlandet seminar. Seminaret er for gruppene BETA, GAMMA og DELTA. Seminaret avholdes på Søgne gamle prestegård. Adresse: Søgnetunet 11, Søgne. Link til kart: KART

Vegar Vårdal vil ha hovedansvar for seminaret sammen med strykelærerne fra Agder. Seminaret vil ha fokus på folkemusikk. Vegar har utviklet samspillstoff for Bilde Vegar skalertstrykere og har blant annet gitt ut samlingen “Ukvessa slåtter” med mange flotte samspillarrangementer. Han har nå fått støtte fra Norsk kulturråd for å jobbe videre med samspill, og seminaret i Søgne er en del av dette prosjektet. Han hadde også SPS seminaret høsten 2017. Dere kan lese mer om Vegar her: LINK

På seminardagen skal vi jobbe både i storgruppe/felles og i gruppene. Dere vil få utdelt noe noter på spilletimen som skal forberedes. I tillegg skal noe læres “på øret” uten noter på seminardagen.


Seminar vår 2019: Prosjekt med Kristiansand symfoniorkester.

Til våren er vi stolte av at det blir prosjekt sammen med Kristiansand symfoniorkester. Prosjektet vil bestå av:

  • 8. – 10. mars: Helgeseminar
  • Lørdag 23. mars: Konsert sammen med Kristiansand symfoniorkester i Kilden teater- og konserthus.

Plan 13. oktober (med forbehold om endringer):

Dette er en “grovplan”. Det vil bli lagt inn fruktpauser og andre pauser etter behov.

09.30 – 09.50: Frammøte/registrering

10.00 – 12.00: Samspill felles

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 14.15: Samspill i grupper

14.30 – 15.40: Samspill felles/Forberedelse konsert

Stryk på Sørlandet/Risør Kammermusikkfest 2015

Foto: Liv Øvland

Innslipp konsert: kl 15.45

16.00: Konsert

17.00: Hjemreise

Påmelding

De som melder seg på må avklare med sin instrumentallærer, hvilken gruppe de skal melde seg på.

Påmelding: Påmelding er nettbasert og skjer her: LINK PÅMELDING. (det sendes ikke bekreftelse på mail, men programmet gir beskjed om påmeldingen var vellykket)

OBS: Ny påmeldingsfrist: 30. september

Betaling:

Betaling for Stryk på Sørlandet skal skje samtidig med påmelding og gjøres til kontonummer: 4212 25 87635 (OBS: Nytt kontonummer fra og med høst 2017)

Betalingen merkes med “SPS + Navn på deltaker”. Dersom adresse kreves er denne: Norsk kulturskoleråd-Agder, Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

Priser og retningslinjer:

  • Seminaret koster kr 150,- pr pers inkludert lunsj og undervisning. Voksne/foresatte som ønsker lunsj må betale kr 100.
  • Søskenmoderasjon: Dersom flere enn to søsken deltar går disse gratis (søsken nr 3, 4, osv).
  • Deltagere som ikke er elev i kulturskole kan melde seg på, men betaler dobbel egenandel, dvs kr 300.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturskolen/læreren din og til koordinator for Stryk på Sørlandet, Jo Eskild:

jo.eskild@kulturskoleradet.no

Telefon: 99 37 20 12


Om Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er en samling for Kulturskoleelever i Agderfylkene som spiller strykeinstrumenter. Det er to samlinger hvert år, en på høsten og på våren. Dette er en del av den ordinære spilleundervisningen for strykerne.

De eldste elevene spiller i Alfa-orkesteret, så kommer Beta, Gamma, Delta, og de yngste i Epsilon. Eventuell forberedelse til seminarene skjer på elevenes kulturskoleundervisning.

Stryk på Sørlandet på facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/?fref=ts

Advertisements

Protected: Noter SPS 13. oktober 2018

This content is password protected. To view it please enter your password below: