• Categories

  • Archives

Beethoven 250 år

Stryk på Sørlandet, høst 2020

Beethovenprosjekt

Denne høsten planlegger vi at Stryk på Sørlandet (SPS) deltar i prosjekt sammen med Knuden – Kristiansand kulturskole, i anledning av at det er 250 år siden L. W. Beethoven ble født. Målet er å fremføre 1. sats fra Beethovens 5. symfoni «Skjebnesymfonien». Dirigent og komponist Rolf Gupta er musikalsk ansvarlig for prosjektet. Vi jobber for at dette skal bli midtpunktet i en stor forestilling i Kristiansand domkirke, der det også blir andre innslag. Strykelærerne fra Agder deltar i prosjektet som på et vanlig SPS seminar.

Datoer: (Klokkeslett med forbehold om endringer)

  • Lørdag 17. oktober, kl 10.00 – 16.00: Gruppeprøver og fellesprøver, Musikkens hus – Knuden.
  • Lørdag 7. november, kl 11.00 – 16.30: Gruppeprøver og fellesprøver. Konsert-/forestilling: kl 17.00. Kristiansand domkirke.

Påmelding/Hvem kan delta

Strykere fra hele Agder kan delta i prosjektet. Det blir ikke grupper som på tidligere SPS seminarer, men det er lagt til rette stemmer slik at det blir mulig å delta for elever omtrent tilsvarende Gamme til Alfa/Lørdagsskole nivå. Lærereren din hjelper deg med å velge stemme. Du opplyser så i påmeldingen hvilken stemme du skal spille.

Når du melder deg på forplikter du deg til å delta begge prosjektdager.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Lenke til påmeldingsskjema: Påmelding

Kostnad: Det er gratis å delta på seminardagene.

Smittevernhensyn

Prosjektet tar selvfølgelig forbehold om at arrangementet kan gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernhensyn. Retningslinjer for deltagelse vil bli sendt deltagerne i god tid. Planene for prosjektet er godkjent av kommuneoverlegen i Kristiansand.


Link hvis dere vil lese mer om Rolf Gupta: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Rolf_Gupta

Her er et nettsted dedikert til markeringen der du kan lese mer om det pågående jubileet: https://www.bthvn2020.de/en/


Stryk på Sørlandet på Facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/  

Nærmere informasjon ved henvendelse til koordinator, Jo Eskild: jo.eskild@kulturskoleradet.no    Telefon: 99 37 20 12

p1020409b