Advertisements
 • Categories

 • Archives

Protected: Noter SPS 9. – 11. mars 2018

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Stryk på Sørlandet, Grimstad 9. – 11. mars 2018

Helgen 9. – 11. mars samles vi på nytt til strykeseminar i Grimstad. Seminaret skal være på Grimstad ungdomsskole. All undervisning foregår her. Overnatting i klasserom for de som ønsker det. Link til kart.

Beta og Alfa (lørdagsskolen) møter på fredag og er der hele helgen. Gamma og Delta deltar fra lørdag til søndag. De yngste strykerne, Epsilon, har dagsseminar lørdag.

Det er stykelærerne i kulturskolene i Agder som er lærere på seFellesnummer i Lyngdal, mars 2015minaret.

Dette skjer i helgen:

 • Spille sammen!
 • Konserter
 • Sosiale aktiviteter og felles måltider

Seminaret avsluttes med konsert på Grimstad ungdomsskole kl 14.00. Det er fri entre til konserten, og foresatte, slekt og venner er selvfølgelig invitert. På konserten får dere høre resultatet av helgas jobbing i de ulike orkestrene.

Det vil også i år komme profesjonell strykekvartett som er med oss lørdag og søndag. Kvartetten gis av Kammermusikkfesten i Risør/Dextra musica.

Foto: Liv Øvland

Foto: Liv Øvland

Om Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er kulturskolene i Agders felles satsing for strykelevene i kulturskolene. Det avholdes to seminarer hvert år, et på høsten og et på våren. Hovedinnholdet på seminarene er samspill. Disse samlingene er en del av tilbudet strykeelevene får i sin kulturskole.

På seminarene er elevene delt inn i orkestre i forhold til nivå og alder. De eldste/mest viderekommende elevene spiller i Alfa-orkesteret, så kommer Beta, Gamma og Delta. De yngste spiller i Epsilon. Forberedelse til seminaret skjer på elevenes kulturskoleundervisning.

Kulturlørdag på Grimstad kulturskole

Lørdag 10. er det kulturlørdag på Grimstad kulturskole. Oppfordrer foreldre med barn som skal vente/hente til å besøke dette flotte arrangementet. Les mer på facebook: Gratis kulturlørdag

Orkestrene:

 • Beta og Alfa (lørdagsskolestrykerne) kommer på fredag og er til og med søndag.
 • Gamma og Delta kommer på lørdag og er til søndag.
 • Epsilon (de yngste) har dagsseminar på lørdag. Epsilon er for elever i aldersgruppen 6-10 år, og som begynte å spille i 2016 eller 2017.

Elevene avtaler med sin strykelærer hvilket orkester de skal delta på.

Vi trenger hjelp!

For at vi skal få til et godt seminar, trenger vi hjelp fra dere foreldre til praktiske oppgaver. I påmeldingskjemaet kan dere krysse av for hvor dere kan bidra.

Påmelding:

De som melder seg på må avklare med sin instrumentallærer, hvilken gruppe de skal melde seg på.

Påmelding: Påmelding er nettbasert og skjer her: Link til påmeldingsskjema (det sendes ikke bekreftelse på mail, men programmet gir beskjed om påmeldingen var vellykket)

OBS: Ny påmeldingsfrist: 25. februar 2018

Betaling: Se nedenfor (OBS: nytt kontonummer)

Priser, betaling og retningslinjer overnatting:

 • Epsilon: Kr 200,- pr pers inkludert lunsj og undervisning (kun lørdag). Voksne/foresatte som ønsker lunsj betaler samme pris som elevene.
 • Alfa, Beta, Gamma, Delta: kr. 600,- pr pers. Inkluderer mat, overnatting og undervisning. Voksne/foresatte som overnatter betaler kr 400,-. Ingen rabatt ved færre måltider.
 • Søskenmoderasjon: Dersom flere enn to søsken deltar, går disse gratis (søsken nr 3, 4, osv).
 • Elever på Gamma og Delta som overnatter skal være knyttet til en voksen som overnatter (trenger ikke være foresatt). En voksen kan ha ansvar for flere elever.
 • Deltagere som ikke er elev i kulturskole kan melde seg på, men betaler egenandel kr 1200,-. Epsilon Kr 400,-

Betaling for Stryk på Sørlandet skal skje samtidig med påmelding og gjøres til kontonummer: 42122587635 (OBS: Nytt kontonummer fra og med høst 2017)

Betalingen merkes med “SPS + Navn på deltaker”. Dersom adresse kreves er denne: Norsk kulturskoleråd-Agder, Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

—————————-

Stryk på Sørlandet på Facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/

Nærmere informasjon ved henvendelse til koordinator, Jo Eskild: jo.eskild@kulturskoleradet.no    Telefon: 99 37 20 12

Prosjektet er støttet av:

 •  Norsk kulturskoleråd – Agder
 • Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica
 • Risør kammermusikkfest

p1020409b

—————————————–

Program SPS 9. – 11. mars – 2018

Program med forbehold om endringer

Gruppene/orkestrene møter slik:

Epsilon: Lørdag

Gamma/Delta: Lørdag og søndag

Alfa og Beta: Fredag til søndag

 

Plan fredag 9. mars, Alfa/Beta:

17:30 – 17:45     Frammøte og registrering Alfa/Beta

18.00 – 20.00     Vi spiller

18.00:                   Foreldremøte for foreldre som skal overnatte

20.00                     Mat/sosialt samvær

23.00                     Ro

 

Plan lørdag 10. mars: Alfa/Beta/Gamma/Delta

09.30                     Beta

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering Alfa, Gamma og Delta.

10.45:                   Foreldremøte (orienteringer, Sett opp arbeidsgrupper m.m.)

10.30 – 12.30     Øvelser

12.30 – 13.30     Lunch

13.30 – 14.30     Øvelse

14.30 – 14.45     Pause

14.45 – 15.30     Øvelser

15.30 – 16.00     Pause med frukt/aktiviteter

16.00:                   Alle møter på konsert med Epsilongruppa m.fl.

17.00 – 18.00     Øvelser

18.15                     Middag

20.00                    Huskonsert.

Sosialt samvær med ulike aktiviteter utover kvelden.

23.00                     Ro

Plan lørdag 10. mars, Epsilon. (Møter kun lørdag):

09.45 – 10.15     Frammøte og registrering

10.30 – 11.30     Øvelse

11.30 – 12.15     Lunch

12.15 – 14.00     Øvelse med innlagt pause.

14.00 – 14.30     Pause med frukt.

14.30                     Øvelse

16:00                     Konsert med Epsilongruppa m.fl.

Hjemreise for Epsilon.

 

Plan søndag 11. mars: Alfa/Beta/Gamma/Delta

8.30 – 9.15          Frokost og rydde rom

9.30 – 11.30       Øvelse for alle gruppene

11.30 – 12-30    Lunsj

12.30 – 13.30     Øvelser

13.30                     Forberedelse til konsert

14.00                     Konsert

Hjemreise ca kl 15.30