• Categories

  • Archives

Protected: Noter SPS-seminar 19. okt. 2019

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Seminar Stryk på Sørlandet, 19. oktober

Lørdag 19. oktober 2019 er det igjen klart for Stryk på Sørlandet seminar. Seminaret er for gruppene BETA, GAMMA og DELTA. Seminaret avholdes “Musikkens hus”/Knuden – Kristiansand kulturskole (Kongens gate 54) Link til kart: KART


På seminardagen skal vi først og fremst jobbe i gruppene. Dere vil få utdelt noe noter på spilletimen etter høstferien (uke 41).


Plan 19. oktober:

Dette er en “grovplan”. Det vil bli lagt inn fruktpauser og andre pauser etter behov.

09.30 – 09.50: Frammøte/registrering

10.00 – 12.00: Samspill i grupper

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 14.15: Samspill i grupper

14.15 – 14.45: Forberedelse konsert

Stryk på Sørlandet/Risør Kammermusikkfest 2015
Foto: Liv Øvland

15.00: Konsert

ca 16.00: Hjemreise

Påmelding

De som melder seg på må først avklare med hvilken gruppe de skal være med på med sin instrumentallærer.

Påmelding er nå stengt. 

Betaling:

Betaling for Stryk på Sørlandet skal skje samtidig med påmelding og gjøres til kontonummer: 4212 25 87635

Betalingen merkes med “SPS + Navn på deltaker”.

Priser og retningslinjer:

  • Seminaret koster kr 150,- pr pers inkludert lunsj og undervisning. Voksne/foresatte som ønsker lunsj må betale kr 100.
  • Søskenmoderasjon: Dersom flere enn to søsken deltar går disse gratis (søsken nr 3, 4, osv).

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturskolen/læreren din og til koordinator for Stryk på Sørlandet, Jo Eskild:

jo.eskild@kulturskoleradet.no

Telefon: 99 37 20 12


Om Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er en samling for Kulturskoleelever i Agderfylkene som spiller strykeinstrumenter. Det er to samlinger hvert år, en på høsten og på våren. Dette er en del av den ordinære spilleundervisningen for strykerne.

De eldste elevene spiller i Alfa-orkesteret, så kommer Beta, Gamma, Delta, og de yngste i Epsilon. Eventuell forberedelse til seminarene skjer i elevenes kulturskoleundervisning.

Stryk på Sørlandet på facebook: https://www.facebook.com/strykpasorlandet1/?fref=ts